Hvordan skiller jeg mig af med brugte tamponer?

Skyl aldrig bind og tamponer i toilettet. Det gælder også for dem, der er nedbrydelige. Den eneste undtagelse er produkter, der er mærket med at det kan skylles ud.

Dette gøres for at forhindre blokeringer i kloaksystemet og reducere havforureningen. Bortskaffe altid bind og tamponer (selv dem, der er nedbrydelige) som restaffald. Mange forbrugere pakker tamponer ind i toiletpapir, før de smider dem i skraldespanden. Mange offentlige toiletter har deres egne hygiejneposer til at smide bind og tamponer ud. Brug disse i stedet for at skylle tamponen ud i toilettet.

På vores pakninger er der et printsymbol, der betyder "Skyl ikke ud i toilettet". Vi inkluderer også en påmindelse om at "smide tamponen ud som restaffald" på indlægssedlen, der findes i pakkerne.
Husk at smide emballagen i skraldespanden til genbrug og aldrig i toilettet.